English French

Ми на друштвеним мрежама

FacebookTwitterYoutube

Атом

Завршни испит
Otvorena Vrata
Распоред писаних провера
Школски календар
Списак уџбеника

Oбавештење о тестирању ученика шестог разреда у функцији припреме за завршни испит

У  јуну 2014. године први пут ће бити спроведен завршни испит на крају основног образовања  и  васпитања  који  ће,  осим  теста  из  српског  језика  и математике,  садржати  и  комбиновани  тест  знања  са  задацима  из  биологије, историје,  географије,  физике  и  хемије.  Да  би  се  ученицима,  наставницима  и школама  олакшале  припреме  за  овакав  завршни  испит, Министарство  просвете  инауке  и  Завод  за  вредновање  квалитета  образовања  и  васпитања  припремили  су комбиновани тест за пробну примену у генерацији која је сада шести разред.  

Главна сврха примене теста  са  задацима  из  четири  наставна  предмета  је  припрема  и  навикавање  ученика  за  пажљиво  и  фокусирано  читање текста задатка и анализу елемената који се дају у задатку. 

Пробни тест је прилика да се ученици благовремено упознају са редоследом корака и обавезама у вези са увођењем трећег теста на завршном испиту.

На  пробном  тесту  ученици  ће  имати  прилику  да  виде  за  њих  непознате задатке и да провере  своје знање у одређеним предметима.

Резултати  са  комбинованог  теста  не  претварају  се  у  оцене  ученика  и  не служе за оцењивање ученика.

Резултате  тестирања  наставници  ће  користити  у  планирању  активности  за даље припремање ученика за завршни испит.

Пробни тест ће се одржати у суботу 31. марта 2012. године у 10 часова у фискултурној сали и учионици за ликовну и музичку културу.

Ученици ће тест решавати 120 минута у континуитету. 

Ученици могу понети следећи прибор за рад на тесту: графитна оловка, хемијска оловка и гумица.

Од личних ствари у просторију се може унети само вода/освежавајући напитак,  а  све  остале  ствари  обавезно  се  одлажу  на  посебно  местотоком тестирања.

У просторији у којој се тестира ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са збирног списка ученика.

У Београду,                                                                          Директор школе

27.03.2012. год.                                                                   Маја Марковић