English French

Ми на друштвеним мрежама

FacebookTwitterYoutube

Атом

Завршни испит
Otvorena Vrata
Распоред писаних провера
Школски календар
Списак уџбеника

O бесплатним уџбеницима

 

О КОРИШЋЕЊУ, ЧУВАЊУ И ВРАЋАЊУ УЏБЕНИКА

 

Поштовани родитељи и ученици,

на основу Правилника о дистрибуцији, коришћењу, чувању и враћању уџбеника, који је изашао у сл. листу града Београда-бр.32/2011, обавештавамо вас следеће:

 

Уџбеници:

1.       Уџбеници су намењени за вишегодишњу употребу.

2.       Уџбеници се користе у складу са њиховом основном наменом и упутством за коришћење које је саставни део потврде прописане чланом 6. правилника, и са дужном пажњом чувају од оштећења и губитка.

3.       Употребљиви су сви уџбеници који су физички целовити и имају корице

4.       Оштећеним се сматра уџбеник који није целовит (недостаје део текста или лист), или је обележен на месту које није предвиђено за обележавање или је обележен на месту које је предвиђено за обележавање али тако да није могуће брисање и употреба истог уџбеника за наредну генерацију, или је оштећен на неки други начин тако да није могуће учити из њега, односно није употребљив за наредну генерацију.

5.       Уџбеници су власништво школа. Изузетно, за школску 2011/2012. годину уџбеници су власништво града Београда и могу бити уступљени школи.

 Ученици:

1.       Ученици су обавезни да евидентиране уџбенике врате школи, о чему ће одговорно/овлашћено лице школе и родитељ/старатељ потписати Потврду о враћеним уџбеницима.

2.       Ученици који заврше школску годину, евидентиране уџбенике враћају последњег наставног дана или раније у случају пресељења ученика у другу школу.

3.       Ученици који су упућени на поправни испит и положе га, враћају уџбенике након положеног поправног испита.

4.       Ученици који понављају разред, вратиће уџбенике под условима и на начин прописаним овим правилником.

5.       Уколико је евидентирани уџбеник намењен за два или више разреда, враћа се на крају последње наставне године.

У уџбеницима је дозвољено писање и подвлачење, на начин да је запис могуће обрисати. Уџбенике је потребно чувати од цепања.Ако је уџбеник није цео, поцепан или му недостају делови, родитељи ће надокнадити штету у висини набавне цене.

Ако желите више да прочитате о теми, кликните на линк.

Списак додатних уџбеника које потребно купити, можете преузети на линку.