English French

Ми на друштвеним мрежама

FacebookTwitterYoutube

Атом

Завршни испит
Otvorena Vrata
Распоред писаних провера
Школски календар
Списак уџбеника

Одлука о промени распореда писаних задатака и контролних радова

Основна школа «Јован Миодраговић»

Војводе Драгомира 1, Београд

Број: 18

13.01.2017. год.

 

            На основу члана 12. став 3. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању («Службени гласник РС» број 67/2013) директор школе доноси

 

О Д Л У К У

 

            Утврђује се промена распореда писмених задатака планираних у 19, 20 и 21. радној недељи у одељењима другог, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда. Писмени и контролни задаци ће се одржати по следећем распореду:

 

       2. разред : 20. радна недеља – Математика (контролни задатак)

                          21. радна недеља – Српски језик (контролни задатак)

 

         4/1,2,3,5 : 20. радна недеља – Српски језик (контролни задатак)

                          21. радна недеља – Природа и друштво (контролни задатак)

 

                  4/4 : 20. радна недеља – Природа и друштво (контролни задатак)

 

            5/1,2,5 : 19. радна недеља – Српски језик (контролни задатак)

                          20. радна недеља – Енглески језик (писмени задатак)

 

               5/3,4 : 20. радна недеља – Енглески језик (писмени задатак)

 

                  6/1 : 20. радна недеља – Физика (контролни задатак)

                          21. радна недеља – Биологија (контролни задатак)

 

            6/2,5,6 : 20. радна недеља – Физика (контролни задатак)          

 

               6/3,4 : 20. радна недеља – Физика (контролни задатак)

                          20. радна недеља – Математика (контролни задатак)

                          21. радна недеља – Биологија (контролни задатак)

 

       7. разред : 20. радна недеља – Физика (контролни задатак)

                          20. радна недеља – Енглески језик (писмени задатак)

 

       8. разред : 20. радна недеља – Историја (контролни задатак)

                          20. радна недеља – Хемија (контролни задатак)

                         

                                                            О б р а з л о ж е њ е:

            Због одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја о продужетку првог дела зимског распуста у трајању од два радна дана, 09.01 и 10.01.2017. године, као и дописа министра о примени препорука о оцењивању ученика у првим данима рада, број 611-0041/2017-15 од 12.01.2017. године, појавила се потреба за променом постојећег распореда контролних и писмених задатака.

Одељењска већа су се састала 12.01.2017. и 13.01.2017. године и предложила директору школе да утврди промену распореда.

            Имајући у виду наведено, директор доноси одлуку као у изреци.  

 

                                                                                                ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

                                                                                                Вера Шаиновић