English French

Ми на друштвеним мрежама

FacebookTwitterYoutube

Атом

Завршни испит
Otvorena Vrata
Распоред писаних провера
Школски календар
Списак уџбеника

Обавештење за родитеље будућих првака

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе за школску 2012/2013. годину обавити у времену од 01. фебруарадо 31. маја 2012. године.

            У складу са чланом 98. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година. Испитивање детета уписаног у школу врше педагог и психолог школе а заказивање испитивања врши се код секретара школе приликом уписа.

            Дете старости од шест до шести по година уписује се након провере спремности за полазак у школу.

            У први разред основне школе може да се упише и дете старије од седам и по година које због болести или других оправданих разлога није уписано у школу.

            Родитељ (старатељ) детета за упис доноси:

-         Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију) која може да буде старија од 6 месеци и

-         потврду о здравственом стању детета.

          По завршетку припремног предшколског програма, родитељи треба да донесу секретару школе и уверење да је дете похађало припремни предшколски програм.

          Уџбеници за први разред су бесплатни и обезбеђује их Министарство просвете и науке. 

          Упис деце за први разред врши се код секретара школе сваког радног дана од 9до 14часова.

          Молимо родитеље да се, приликом тестирања деце код педагога или психолога, одлуче за изборне предмете који се изучавају у нашој школи у првом разреду.    

          Обавезни изборни предмети:

-         Грађанско васпитање

-         Верска настава

Ученик се опредељује за један од ова два предмета.

Изборни предмети:

-         Народна традиција

-         Од играчке до рачунара

-         Чувари природе

Ученик се опредељује за један или више предмета према својим склоностима.

Програме наведених изборних предмета можете погледати на сајту школе - www.osjovanmiodragovic.edu.rs

У Београду,                                                              ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 

09.01.2012.год.                                                        Маја Марковић