English French

Ми на друштвеним мрежама

FacebookTwitterYoutube

Атом

Завршни испит
Otvorena Vrata
Распоред писаних провера
Школски календар
Списак уџбеника

Мерење брзине читања

Мерење брзине читања – са запамћивањем прочитаног обављено је на непознатом тексту „КОЛАЧ”.Текст се састоји од 119 речи. Мерена је брзина и тачност прочитаног текста (број прочитаних речи за један минут као и то, да ли је савладана техника правилног шчитавања, читања), и памћивање прочитаног текста. У првом разреду од 140 ученикa, тестирано је 134 ученика (6 ученика је било на боловању и њихово читање ћемо проверити накнадно). Од 134 ученика, 87 чита, 45 шчитава и 2 ученика сриче. Сви ученици, осим ово двоје који сричу, памте прочитано. Просек прочитаних речи , у првом разреду, је 47 речи у минути, што је јако добро (прошле године 45 речи). Такође је битно за ову генерацију да има 6 ученика који су прочали више од 100 речи за један минут, а 2 ученика су прочитали цео текст за један минут. Посебно наглашавамо и похваљујемо памћење текста и закључке које су ученици изводили после прочитаног. Дат је савет већини ученика да наставе свакодневно да вежбају читање како би се оно што више аутоматизовало, а да пажња буде усмерена на памћење садржине онога што се чита.Такође им је предложено да редовније похађају нашу библиотеку. Похваљујемо рад свих учитеља на постигнутом разултату. У Београду 19.04.2013.год. педагози: Угриновић Радина и Црвенић Александра